Stamboom Onderzoek

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Welke gegevens treft u aan in een overlijdensakte?

Hieronder treft u de gegevens aan, welke voorkomen in een akte van overlijden:
  Akte van overlijden
 1. nummer van de akte in de serie van het betreffende jaar
 2. datum van aangifte
 3. gemeente waar de aangifte wordt gedaan
 4. naam, leeftijd, beroep en woonplaats van degene of degenen die de aangifte doet of doen en relatie van degene die de aangifte doet tot de overledene
 5. datum en uur van overlijden
 6. naam, leeftijd, beroep, woonplaats, geboorteplaats overledene
 7. namen ouders overledene, indien van toepassing met vermelding dat de ouders overleden zijn
 8. naam partner van de overledene, indien van toepassing met vermelding dat de partner overleden is
 9. naam van eerdere partner of partners van de overledene
Let op: voor de overlijdensakten geldt een openbaarheidstermijn van 50 jaar. Na 50 jaar worden de akten van de gemeente overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Vanaf dat moment zijn de akten openbaar.

Lees ook: