Stamboom Onderzoek

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Welke gegevens vindt u in een huwelijksakte?

Hieronder staan de gegevens opgesomd, die u aantreft in een huwelijksakte:

  Huwelijksakte
 1. nummer van de akte in de serie van het betreffende jaar
 2. datum van huwelijksvoltrekking
 3. gemeente waar het wettelijk huwelijk wordt voltrokken
 4. naam, geboorteplaats, leeftijd, beroep en woonplaats van de bruidegom (*)
 5. naam, leeftijd, beroep en woonplaats van de ouders van de bruidegom (**)
 6. naam, geboorteplaats, leeftijd, beroep en woonplaats van de bruid (*)
 7. naam, leeftijd, beroep en woonplaats van de ouders van de bruidegom (**)
 8. vermelding van de bijlagen die overlegd zijn
 9. huwelijksvoltrekking
 10. naam, leeftijd, beroep en woonplaats getuigen
 11. relatie van de getuigen tot bruid en bruidegom
 12. handtekeningen bruid, bruidegom, getuigen en ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Let op: voor de huwelijksakten geldt een openbaarheidstermijn van 75 jaar. Na 75 jaar worden de akten van de gemeente overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Vanaf dat moment zijn de akten openbaar.

  (*) (In veel gemeenten nam men tot circa 1850 ook de de doop/geboortedatum van de bruidegom en bruid op in de akte)

  (**) (als de ouders zijn overleden slechts naam met vermelding van overlijden)

Lees ook: