Stamboom Onderzoek

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Welke stukken zitten er bij de huwelijksbijlagen?

Een aparte bron vormen de huwelijkse bijlagen. Deze bijlagen, die door de huwelijkspartners ingeleverd worden als er aangifte van een huwelijk wordt gedaan, berusten bij de rijksarchieven, maar zijn voor een groot deel ook via zoekakten te raadplegen, we spreken dan over de periode 1812-1902. Niet van alle jaren zijn de bijlagen bewaard gebleven, dit is per gemeente zeer wisselend.

Met het jaar en het aktenummer van het huwelijk kunt u deze stukken via zoekakten terugvinden.

  Huwelijksbijlagen
 1. verklaring van de Commissaris van de Koningin van de betreffende provincie dat de bruidegom de dienstplicht heeft vervuld
 2. akte van geboorte van de bruidegom of afschrift doopboek
 3. akte van geboorte van de bruid of afschrift doopboek
 4. bewijs van afkondiging van het voorgenomen huwelijk
 5. akte van overlijden van ouder of ouders van bruid of bruidegom
 6. akte van overlijden van eerdere partner(s) van bruid of bruidegom
 7. verklaring van toestemming tot het huwelijk door afwezige ouder van bruid of bruidegom
 8. akte van overlijden van grootouder(s) van bruid of bruidegom
 9. verklaring van toestemming tot huwelijk door legerleiding

NB: niet alle genoemde bijlagen hoeven voor te komen.
(stukken die ik nog niet ben tegengekomen en wel verwacht zijn dan weer de geboorteakten van voor het huwelijk geboren kinderen die men tijdens het huwelijk erkend)

Lees ook: