Stamboom Onderzoek

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Wat vindt u in een akte van geboorte?

Hieronder treft u een opsomming van de gegevens, welke in een akte van geboorte voorkomen:

  Geboorteakte
 1. nummer van de akte in de serie van het betreffende jaar
 2. datum van aangifte
 3. gemeente waar de aangifte is gedaan
 4. naam, leeftijd, beroep en woonplaats van degene die de aangifte doet (*)
 5. geboortedag en –uur, geboorteplaats (huis, wijk)
 6. geslacht van het kind
 7. voornaam of voornamen van het kind
 8. naam, leeftijd, beroep en woonplaats vader en moeder (**)
 9. naam, leeftijd, beroep en woonplaats getuigen
 10. handtekeningen van degene die aangifte doet, van de getuigen en van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

NB: tot nummer 4 is de volgorde steeds hetzelfde, de volgorde van de hogere nummers kan wisselen.

  (*) (meestal de vader, maar bij afwezigheid van de vader kan een ander (vaak een arts, vroedvrouw of vroedmeester) de aangifte doen). Bij ongehuwde moeders is dit vaak de vader van de ongehuwde moeder!

  (**) (Vaak echter alleen vermelding van de naam van de moeder)

Let op: voor de geboorteakten geldt een openbaarheidstermijn van 100 jaar. Na 100 jaar worden de akten van de gemeente overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Vanaf dat moment zijn de akten openbaar.

Lees ook: