Stamboom Onderzoek

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Latijnse spreuken, uitspraken en citaten met de Nederlandse vertaling. (N t/m V)

Door het gebruik van de Ctrl F kunt u zoeken op deze pagina. (browser zoekfunctie)

Latijnse citaten beginnend met: N

Nederlandse betekenis of vertaling

Nam et ipsa scientia potestas estKennis op zichzelf is immers macht.
Narratio argentea, silentium vero aureum estSpreken is zilver, maar zwijgen is goud.
Natura artis magistraDe natuur is de leermeesteres der kunsten.
Navigare necesse est (vivere non est necesse)Varen is noodzakelijk (het is niet nodig om te leven).
Ne bis in idemGeen tweede maal een proces over dezelfde zaak.
Ne quid nimisNiets te zeer; nooit overdrijven. (Alles met mate.)
Nec dominus, nec servusMeester noch knecht.
Necessitate coactusDoor noodzaak gedwongen.
Necessitas frangit legemNood breekt wet.
Nemo in amore videtIn de liefde ziet niemand. (Liefde maakt blind.)
Nemo iudex idoneus in propria causaNiemand is als rechter geschikt in eigen zaak.
Nemo me impune lacessitNiemand tergt mij zonder gevaar.
Nemo mortalium omnibus horis sapitGeen sterveling is te allen tijde wijs.
Nemo plus transferre potest quam ipse habetNiemand kan meer (recht) overdragen dan hij zelf heeft.
Nemo repente fit summusNiemand wordt ineens de eerste. (Men klimt slechts geleidelijk op.)
Nemo repente fuit turpissimusNiemand is zomaar ineens slecht geworden.
Nemo sine cruceNiemand is zonder kruis. (Ieder huisje heeft zijn kruisje.)
Nescis quid vesper vehatJe weet niet wat de avond brengt.
Ni (si) fallorAls ik me niet vergis.
Nihil ad remDit doet niets ter zake.
Nihil ad remHet doet niets ter zake.
Nihil agere delectatHet is plezierig niets te doen.
Nihil desperandumEr moet niet worden gewanhoopt.
Nihil est ab omni parte beatumNiets is in elk opzicht heerlijk.
Nihil est incertius vulgoNiets is wispelturiger dan het grote publiek.
Nihil obstatEr staat niets in de weg.
Nihil semper floretNiets bloeit eeuwig.
Nihil sine causaNiets (is) zonder oorzaak.
Nil desperandumLaat de moed niet zakken.
Nil homini certum estNiets is voor een mens zeker.
Nil mortalibus arduum estNiets is voor stervelingen moeilijk.
Nil nequit amorLiefde kan alles.
Nil novi sub soleEr is niets nieuws onder de zon.
Nil volentibus arduumNiets is onmogelijk voor hen die willen.
Nisi fallorAls ik me niet vergis.
Nosce te ipsumKen jezelf.
Nimia familiaritas parit contemptumOverdreven gemeenzaamheid leidt tot verachting.
Non decetHet is niet passend.
Non expeditHet is niet raadzaam.
Non numeranda sed ponderanda sunt argumentaArgumenten moeten niet geteld maar gewogen worden.
Non omnes qui habent citharam sunt citharoediNiet iedereen die een gitaar heeft is een gitarist.
Non possumus non loquiWij mogen niet meer zwijgen.
Non quaerit aeger medicum eloquentemEen zieke vraagt niet om een welsprekende arts.
Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia suntHet is niet zo dat de dingen moeilijk zijn omdat we ze niet wagen, maar omdat we ze niet wagen zijn ze moeilijk.
Non semper ea sunt, quae videnturDe dingen zijn niet altijd zoals ze schijnen te zijn.
Non, si male nunc, et olim sic eritAls het nu slecht gaat, hoeft het in de toekomst nog niet zo te gaan.
Non solusNiet eenzaam.
Non sum qualis eramIk ben niet zoals ik was.
Nosce te ipsumLeer jezelf kennen; ken uzelf.
Nota bene (N.B.)Let wel.
Notetur nomenLet op de naam.
Novus ordo seclorumEen nieuwe rij van eeuwen. (Een nieuw tijdperk.)
Nuda veritasDe naakte waarheid.
Nulla aetas ad discendum seraMen is nooit te oud om te leren.
Nulla calamitas solaEen ongeluk komt zelden alleen.
Nulla rationeOp generlei wijze.
Nulla regula sine exceptioneGeen regel zonder uitzondering.
Nulla tenaci invia est viaVoor de volhouder is geen weg onbegaanbaar.
Nullis amor est medicabilis herbisTegen de liefde is geen kruid gewassen.
Nunc aut nunquamNu of nooit.
Nuptias non concubitus, sed concensus facitNiet de bijslaap, maar de overeenstemming brengt het huwelijk tot stand.

Latijnse citaten beginnend met: O

Nederlandse betekenis of vertaling

O fallacem hominum spem fragilemque fortunamAch, hoe bedrieglijk is toch de hoop der mensen en hoe broos is hun lot!
Obiter dictumTerloops gezegd.
Obsequium amicos, veritas odium paritMet meegaandheid maak je vrienden, met waarheid haat.
Occasio furem facitDe gelegenheid maakt de dief.
Omen accipioIk aanvaard dit als een goed voorteken.
Omissis iocisZonder grapjes. (Alle gekheid op een stokje)
Omne principium difficileAlle begin is moeilijk.
Omnia caduntAlles vergaat.
Omnia faustaAlles goeds.
Omnia mors aequatDe dood maakt iedereen gelijk.
Omnia mutantur, nos et mutamur in illisAlles verandert en wij veranderen mee.
Omnia mutantur, nihil interitAlles verandert, niets gaat ten onder.
Omnia vincit amor, et nos cedamus amoriLiefde overwint alles, laten wij ons ook overgeven aan de liefde.
Omnis amans amensIedere minnaar is een dwaas.
Omnis homo mendaxIeder mens is leugenachtig.
Omnium consensuMet aller instemming.
Operae pretium (est)Het is de moeite waard.
Ora et laboraBid en werk.
Ora pro nobis (O.P.N.)Bid voor ons.
Otium cum dignitateRust met waardigheid.
Ovem lupo committereEen schaap aan een wolf toevertrouwen.

Latijnse citaten beginnend met: P

Nederlandse betekenis of vertaling

Pace et JustitiaDoor vrede en gerechtigheid.
Pacta servanda (sunt)Overeenkomsten moeten nagekomen worden.
Pater patriaeVader des vaderlands.
Paulo maiora canamusLaat ons nu ietwat meer verheven zaken bezingen.
Pauper ubique iacetDe arme is nergens in tel.
Pax Domini sit semper vobiscumDe vrede des Heren zij altijd met u.
Pax et iustitiaVrede en gerechtigheid.
Pax huic domui et omnibus habitantibus in eaVrede voor dit huis en al zijn bewoners.
Pax intrantibus, salus transeuntibusVrede voor wie binnentreden, heil voor wie voorbijgaan.
Pax optima rerumVrede (is) het beste der dingen.
Pax tecumVrede zij met u; vrede voor jou.
Pax vobiscumVrede zij met u; vrede voor jullie.
Pectus est quod disertos facitHet is het hart dat welsprekend maakt.
Pecunia causaTer wille van het geld.
Per risum multum debes cognoscere stultumAan zijn vele lachen kan men de dwaas herkennen.
Per varios usus artem experientia fecitDoor afwisselende ervaringen heeft oefening kunst gebaard.
Periculum in mora (P.I.M.)Er is gevaar bij uitstel.
Perfer et obduraVerdraag en volhard.
Periculum in moraEr zit gevaar in uitstel.
Perpetuum mobileVoortdurend bewegend.
Piscem natare docesJe leert een vis zwemmen. (Je leert iemand iets dat hij al kent.)
Plus vident oculi quam oculusOgen zien meer dan één oog; twee ogen zien meer dan één.
Post tenebras luxNa duisternis komt licht.
Poeta nascitur, non fitEen dichter wordt geboren, niet gemaakt.
Poeta nascitur, orator fitEen dichter wordt geboren, een redenaar gemaakt.
Pons asinorumEzelsbruggetje.
Post bellum auxiliumHulp na de oorlog; mosterd na de maaltijd.
Post factum nullum consiliumNa de daad helpt geen beraad.
Post nubila luxNa de nevelen het licht (na regen komt zonneschijn).
Post nubila PhoebusNa wolken komt zonneschijn (na regen komt zonneschijn.)
Potior est, qui prior estWie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Potius amicum quam dictum perdereBeter een vriend dan een geestigheid verliezen.
Potius sero quam numquamLiever laat dan nooit.
Praevalent illicitaDingen die niet geoorloofd zijn hebben meer bekoring.
Pretium laborum non villeGeen geringe beloning van onze daden.
Principia non hominesBeginselen, geen mensen (moet je bestrijden).
Privata domus valet aurumEigen huis is goud waard. (Eigen haard is goud waard.)
Pro deoOm Gods wil. (gratis)
Pro formaOm aan de vorm te voldoen; voor de vorm.
Pro patria pugno (P.P.P.)Voor het vaderland strijd ik.
Pro regeIn dienst van de koning.
Procul dubioZonder enige twijfel.
Propiis verbisMet eigen woorden.
Propria auctoritateOp eigen gezag. (uit eigen macht.)
Propria causaIn eigen zaak.
Propria laus sordetEigen lof is waardeloos. (Eigen lof stinkt.)
Propria motuUit eigen beweging.
Proximus est sibi quisqueIeder is zichzelf het naast.

Latijnse citaten beginnend met: Q

Nederlandse betekenis of vertaling

Qua Patet OrbisZo wijd de wereld zich strekt (Wapen spreuk Mariniers)
Quae nocent docentWat schaadt brengt lering. (Door schade en schande wordt men wijs.)
Quam parva nulli cedoAl ben ik klein, ik wijk voor niets.(wapenspreuk hoge heerlijkheid van Wiltenburg)
Quid pro quoVoor wat hoort wat of het ene voor het andere.
Quieta non movereWat rust, niet aanraken.(Geen slapende honden wakker maken)
Qualis pater, talis filiusZo vader, zo zoon.
Qualis rex, talis grexZo de koning, zo zijn gevolg.
Qualis vita, talis oratioZoals de levenswijze is, zo is de manier van spreken.
Qui bene distinguit, bene docetWie wel onderscheidt, onderwijst goed.
Qui dare multa potest, multa et amare potestWie veel geven kan, kan ook veel beminnen.
Qui fodit foveam, incidet in eamWie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
Qui multum tacet multum cogitatWie veel zwijgt, denkt veel na.
Qui se ipse laudat, cito derisorem invenitWie zichzelf prijst, vindt snel een spotter.
Qui sine peccato est, primus lapidem mittatWie zonder zonde is, werpe de eerste steen.
Qui tacet, consentitWie zwijgt, stemt toe.
Quicquid discis, tibi discisAl wat je leert, leer je voor jezelf.
Quid novi sub soleWat voor nieuws (is er) onder de zon?
Quid vesper ferat, incertum estWat de avond zal brengen, is ongewis.
Quidquid aetatis retro est, mors tenetAl wat van het leven achter ons ligt, heeft de dood in zijn bezit.
Quieta non movereRustende dingen niet bewegen. (Geen slapende honden wakker maken.)
Quisque suae fortunae faberIeder is de smid van zijn eigen geluk.
Quo iure?Met welk recht?
Quo vadisWaarheen gaat gij?
Quod attestorHetgeen ik betuig.
Quod Deus avertatWat God verhoede.
Quod Deus coniunxit, homo non separetHetgeen God gebonden heeft, scheide de mens niet.
Quod differtur, non auferturUitstel is geen afstel.
Quod erat demonstrandum (q.e.d.)Hetgeen moest worden bewezen.
Quod felix, faustumque sitHetgeen gelukkig en gezegend moge zijn.
Quod licet Iovi non licet boviWat Jupiter mag, mag het vee nog niet. Dat wat een belangrijk persoon mag is niet zomaar aan iedereen toegestaan.
Quod negoHetgeen ik ontken.
Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudorWat de wet niet verbiedt, wordt wel verboden door het eergevoel.
Quod tibi fieri non vis, alteri ne fecerisWat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
Quorum pars magna fuiWaarin ik een groot aandeel heb gehad.
Quot capita, tot sensusZoveel hoofden, zoveel zinnen (meningen).

Latijnse citaten beginnend met: R

Nederlandse betekenis of vertaling

Re infectaOnverrichter zake.
Redde Caesari quae sunt CaesarisGeef de keizer wat des keizers is.
Regnat populusHet volk regeert.
Repetitio est mater sapientiaeHerhaling is de moeder der wijsheid.
Requiescat in paceHij/zij ruste in vrede.
Requiem aeternam dona ei(s), DomineHeer, geef hem/haar (hun) de eeuwige rust.
Res, non verbaGeen woorden maar daden.
Reservatis reservandisOnder het nodige voorbehoud.
Ride si sapisLach zo je wijs bent. (Je kan er maar beter om lachen.)
Rex regnat, sed non gubernatDe koning heerst, maar regeert niet.

Latijnse citaten beginnend met: S

Nederlandse betekenis of vertaling

Saepius pauper et fidelius ridetIemand die arm is lacht vaker en eerlijker.
Salus populo!Heil aan het volk!
Salus populi suprema lex estoHet welzijn van het volk moet de hoogste wet zijn.
Salva approbationeBehoudens goedkeuring.
Salva ratificationeBehoudens nadere bekrachtiging.
Salvator mundiRedder der wereld (Christus).
Salvo errore et omissione. (S.E. & O.)Behoudens fouten en misstellingen.
Sapere audeHeb de moed om verstandig te zijn.
Scire est mensurareWeten is meten.
Scripta manent, verba volantHet geschrevene blijft, woorden vervliegen.
Secundum ordinemOp de rij af.
Semel scriptum decies lectumEenmaal geschreven betekent tienmaal gelezen.
Semper fidelisAltijd betrouwbaar.
Semper florensSteeds bloeiend.
Semper paratusAltijd bereid.
Semper virensAltijd groen (van een boom).
Semper vigilSteeds waakzaam.
Senes bis pueriOude mensen zijn voor de tweede maal kind.
Seniores prioresDe ouden het eerst, oude mensen gaan voor.
Si dis placetZo het de goden behaagt.
Si fabula veraAls het verhaal waar is.
Si vis amari, amaAls je wil bemind worden, bemin dan zelf.
Sic volo, sic iubeoZoals ik wil, zo gelast ik.
Sine amico non potes bene vivereZonder vriend kun je niet goed leven.
Stante pedeOp staande voet.
Sol omnibus lucetDe zon schijnt voor allen.
Soli Deo gloriaAlleen aan God de eer.
Somnium verum evaditDe droom komt uit.
Spero melioraIk hoop op betere tijden.
Spes mihi unicaHoop is het enige dat mij rest.
Spes patriaeDe hoop van het vaderland, de jeugd.
Studium immane loquendiMateloze zucht tot praten.
Stultitia est venatum ducere invitas canesMet onwillige honden is het moeilijk hazen vangen.
Stultitiam simulare loco prudentia summa estOp het juiste ogenblik doen alsof je dom bent is de voornaamste wijsheid.
Stultorum infinitus numerus estHet aantal van de dwazen is oneindig.
Stultorum plena sunt omniaAlles is vol dwaasheid; de wereld lijkt wel een gekkenhuis.
Stultum est timere, quod vitari non potestHet is dwaas bang te zijn voor iets dat niet vermeden kan worden.
Stultus es, qui facta infecta facere verbis postulesJe bent een dwaas als je het gebeurde met woorden ongedaan wilt maken.
Sub sole nihil perfectumOnder de zon, d.i. op aarde is niets volmaakt.
Successus improborum plures allicitHet succes van slechte mensen lokt velen.
Sui cuique mores fingunt fortunamBij iedereen vormt zijn eigen gedrag het lot.
Suum cuiqueIeder het zijne.

Latijnse citaten beginnend met: T

Nederlandse betekenis of vertaling

Tandem fit surculus arborEindelijk wordt het takje een boom.
Te Deum laudamusU, o God loven wij.
Te hominem esse mementoVergeet niet dat je een mens bent.
Tempora labuntur, tacitisque senescimus annisDe tijd snelt voort en door de jaren heen worden we ongemerkt oud.
Tempora mutantur, nos et mutamur in illisDe tijden veranderen en wij veranderen mee.
Tempore lenitum est vulnus meumDe tijd heeft mijn wonden geheeld.
Tempori parceWees zuinig met tijd.
Tempus fugitDe tijd vliedt heen.
Tempus ruit hora fluitDe tijd snelt voort, het uur vliedt heen.
Tempus te citius quam oratio deficietTijd zal u eerder ontbreken dan woorden.
Terra incognitaOnbekend terrein.
Tertium non daturEen derde mogelijkheid is er niet.
Testimonium de audituEen verklaring waarbij een getuige verklaart dat hij een ander iets heeft horen zeggen.
Testimonium paupertatisBewijs van onvermogen.
Testis unus, testis nullus of Unus testis, nullus testisEén getuige is geen getuige.
Totus tuus (T.T.)Geheel de uwe.
Trahimur omnes studio laudisWij laten ons allen leiden door ons streven naar lof.
Trahit sua quemque voluptasIeder laat zich door zijn eigen lusten leiden.
Tristis eris si solus erisJe zult droevig zijn als je alleen bent.
Tu ne cede malis, sed contra audentior itoGij moet niet voor het kwaad wijken, maar het des te moediger tegemoet treden.
Tu quoque, BruteOok jij, Brutus?
Tunica pallio propior estHet hemd is nader dan de mantel.

Latijnse citaten beginnend met: U

Nederlandse betekenis of vertaling

Ubi amor, ibi fidesWaar liefde is, daar is vertrouwen.
Ubi bene, ibi patriaWaar ik me goed voel, is mijn vaderland.
Ultimum remediumHet uiterste redmiddel.
Ultra posse nemo obligaturNiemand wordt verplicht tot meer dan waartoe hij in staat is.
Una hirundo non facit verEén zwaluw maakt nog geen lente.
Undique pericula nobis imminentDe gevaren omringen ons van alle kanten.
Usus est tyrannusGewoonte is een tiran.
Usus magister est optimusErvaring is de beste leermeester.
Ut ameris amaOm bemind te worden moet je liefde kunnen geven.
Ut incepit fidelis sic permanetZo trouw als ze begint, zo blijft ze voortdurend.
Ut sementem feceris, ita metesZoals je zaait, zul je oogsten.
Utile dulciHet nuttige aan het aangename gepaard.

Latijnse citaten beginnend met: V

Nederlandse betekenis of vertaling

Vade et amplius iam noli peccareGa heen en zondig niet meer.
Vade retro SatanasGa weg, Satan
Vanitas vanitatum et omnia vanitasIJdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid (op deze wereld).
Varietas delectatAfwisseling is aangenaam.
Varium_et mutabile semper feminaIets veranderlijks en wispelturig is .
Velle non disciturWillen kan je niet leren.
Veni Sancte SpiritusKom, Heilige Geest
Veni, vidi, viciIk kwam,ik zag, ik overwon.
Verba volant, scripta manentWoorden vervliegen, het geschrevene blijft.
Vento vivereVan de wind leven.
Vestis virum facit of Vestis virum redditKleren maken de man.
Vetus consuetudo obtinet vim naturaeDe gewoonte is een tweede natuur.
Via crucis via lucisDe weg van het kruis is de weg naar het licht.
Vi coactus (v.c.)Door geweld gedwongen.
Vicit vim virtusDapperheid heeft het geweld overwonnen.
Vigilat ut quiescantHij waakt opdat zij rusten.
Viribus unitisMet vereende krachten.
Virtus est vitium fugereDeugd is het mijden van de zonde.
Virtus nobilitatDeugd adelt.
Virtus post nummosDeugd komt vaak pas na het geld.
Vis unita fortiorVereende kracht maakt sterker.
Vita brevis est, longa arsHet leven is kort, maar de kunst leeft eeuwig.
Vitium originisFout in de opzet.
Volventibus annisMet het verstrijken van de jaren.
Vox vivaHet levende woord.
Vulpes pilum mutat, non moresEen vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Klik hier voor Latijnse spreuken vanaf de letter A t/m L op de vorige pagina.